Bernt i Lund

Hållbarhet

Att sy och vara hållbar går verkligen ihop! Vi som syr har möjligheten att återanvända material som annars skulle kastas. Vi kan laga eller göra om. När vi syr nytt har vi möjligheten att välja material som har tillverkats på miljövänligt och ansvarsfullt sätt gentemot allt liv på vår planet. På denna sidan kan du lära dig mer om vad du bör leta efter för att ta ett medvetet val när du handlar.


Miljömärkningar - Textil

Vi på Bernt i Lund är engagerade i att erbjuda våra kunder miljövänliga och hållbara alternativ. Vi är stolta över att kunna erbjuda tyger som är certifierade enligt två av de mest respekterade miljömärkningarna i textilindustrin: Oeko-Tex och GOTS.


Oeko-Tex Standard 100 är en internationell märkning för textilprodukter som garanterar att de är fria från skadliga ämnen. Produkter som uppfyller Oeko-Tex-standarderna har genomgått omfattande tester och kontroller på alla nivåer av tillverkningsprocessen. Detta inkluderar tester för ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och även cancerframkallande såsom tungmetaller, azofärgämnen, ftalater och formaldehyd (kemikaler som förhindrar skrynkling). När du väljer tyger som är certifierade enligt Öko-Tex Standard 100 kan du vara säker på att de är säkra för både dig och miljön.

Det finns dock en viss kritik mot Oeko-Tex-Certifieringen och dess tillvägagångssätt. Kritiker hävdar att Oeko-Tex-certifieringen fokuserar främst på kemiska substanser i textilprodukter och inte på andra aspekter av hållbarhet, såsom sociala eller miljömässiga frågor längs hela leverantörskedjan.

Det är dock viktigt att notera att Oeko-Tex-certifieringen fortfarande anses vara en av de mest erkända och etablerade standarderna för textilindustrin när det gäller att säkerställa produktsäkerhet och minska användningen av farliga kemikalier. Ändå finns det alltid utrymme för förbättringar och att ta itu med de kritiserade punkter som framförs för att fortsätta främja en mer hållbar textilindustri.

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en annan viktig miljömärkning för textilier. Den fokuserar på ekologiska fibrer och socialt ansvarstagande i hela produktionskedjan. För att erhålla GOTS-certifiering måste textilerna uppfylla strikta kriterier för ekologiskt jordbruk och ansvarsfulla produktionsmetoder. Detta innefattar förbud mot användning av farliga kemikalier, krav på vatten- och energieffektivitet samt krav på rättvisa arbetsförhållanden för de människor som arbetar i produktionen. Genom att välja tyger som är GOTS-certifierade bidrar du till att främja hållbarhet och socialt ansvar inom textilindustrin.

De främsta skillnaderna mellan Oeko-tex och GOTS är att GOTS har en bredare omfattning och täcker ekologiskt jordbruk, socialt ansvarstagande och hälsosäkerhet i hela produktionsprocessen. Oeko-Tex är mer inriktat på att säkerställa att färdiga textilprodukter är fria från skadliga ämnen. Båda märkningarna är värdefulla och ger förtroende för produkters miljömässiga och hälsomässiga aspekter, men de har olika tyngdpunkter och användningsområden.

Vi är glada över att kunna erbjuda ett brett sortiment av tyger som uppfyller både Oeko-Tex-standarden och GOTS-certifieringen. Genom att välja dessa miljömärkningar kan du vara säker på att du köper tyger av hög kvalitet som är tillverkade med hänsyn till både människor och miljön.

Nedan listas några av våra GOTS-certifierade tyger.