Hållbarhet

Att sy och vara hållbar går verkligen ihop! Vi som syr har möjligheten att återanvända material som annars skulle kastas. Vi kan laga eller göra om. När vi syr nytt har vi möjligheten att välja material som har tillverkats på miljövänligt och ansvarsfullt sätt gentemot allt liv på vår planet. På denna sidan kan du lära dig mer om vad du bör leta efter för att ta ett medvetet val när du handlar. 

Bernt i Lund är engagerade i att värna om miljön, främja hållbarhet och stödja mänskliga rättigheter. Vi tar stolthet i att välja produkter från leverantörer som följer EU:s regler och bestämmelser.

Genom att vara noggranna med våra leverantörsval strävar vi efter att säkerställa att våra produkter inte bara uppfyller höga kvalitetsstandarder, utan också att de tillverkas med hänsyn till miljön och mänskliga rättigheter. Vi prioriterar leverantörer och produkter som är transparenta i sin produktion och som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Vi tar också ansvar för att följa och överträffa EU:s regler och riktlinjer. Det innebär att våra produkter uppfyller de krav som fastställs inom olika områden, inklusive materialval, kemikaliehantering och sociala villkor för arbetskraften.

Genom att välja Bernt i Lund kan du vara säker på att du stöder ett företag som är engagerat i att göra positiva förändringar för miljön, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Tillsammans strävar vi efter att skapa en bättre och mer ansvarsfull framtid.

På grund av vår långa historia och vårt breda sortiment har vi kvar en del produkter som vi ej känner till bakgrunden kring. Vi väljer att hellre sälja dessa än att kasta dem. På varje produktsida vill vi vara transparenta kring produkternas tillverkning och deras certifikat i den mån vi har möjlighet till det.


Miljömärkningar - Textil

Vi på Bernt i Lund är engagerade i att erbjuda våra kunder miljövänliga och hållbara alternativ. Vi är stolta över att kunna erbjuda tyger som är certifierade enligt två av de mest respekterade miljömärkningarna i textilindustrin: Oeko-Tex och GOTS.

Oeko-Tex Standard 100 är en internationell märkning för textilprodukter som garanterar att de är fria från skadliga ämnen. Produkter som uppfyller Oeko-Tex-standarderna har genomgått omfattande tester och kontroller på alla nivåer av tillverkningsprocessen. Detta inkluderar tester för ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och även cancerframkallande såsom tungmetaller, azofärgämnen, ftalater och formaldehyd (kemikaler som förhindrar skrynkling). När du väljer tyger som är certifierade enligt Öko-Tex Standard 100 kan du vara säker på att de är säkra för både dig och miljön.

Det finns dock en viss kritik mot Oeko-Tex-Certifieringen och dess tillvägagångssätt. Kritiker hävdar att Oeko-Tex-certifieringen fokuserar främst på kemiska substanser i textilprodukter och inte på andra aspekter av hållbarhet, såsom sociala eller miljömässiga frågor längs hela leverantörskedjan.

Det är dock viktigt att notera att Oeko-Tex-certifieringen fortfarande anses vara en av de mest erkända och etablerade standarderna för textilindustrin när det gäller att säkerställa produktsäkerhet och minska användningen av farliga kemikalier. Ändå finns det alltid utrymme för förbättringar och att ta itu med de kritiserade punkter som framförs för att fortsätta främja en mer hållbar textilindustri.


Global Organic Textile Standard (GOTS) är en annan viktig miljömärkning för textilier. Den fokuserar på ekologiska fibrer och socialt ansvarstagande i hela produktionskedjan. För att erhålla GOTS-certifiering måste textilerna uppfylla strikta kriterier för ekologiskt jordbruk och ansvarsfulla produktionsmetoder. Detta innefattar förbud mot användning av farliga kemikalier, krav på vatten- och energieffektivitet samt krav på rättvisa arbetsförhållanden för de människor som arbetar i produktionen. Genom att välja tyger som är GOTS-certifierade bidrar du till att främja hållbarhet och socialt ansvar inom textilindustrin.

De främsta skillnaderna mellan Oeko-tex och GOTS är att GOTS har en bredare omfattning och täcker ekologiskt jordbruk, socialt ansvarstagande och hälsosäkerhet i hela produktionsprocessen. Oeko-Tex är mer inriktat på att säkerställa att färdiga textilprodukter är fria från skadliga ämnen. Båda märkningarna är värdefulla och ger förtroende för produkters miljömässiga och hälsomässiga aspekter, men de har olika tyngdpunkter och användningsområden.

Vi är glada över att kunna erbjuda ett brett sortiment av tyger som uppfyller både Oeko-Tex-standarden och GOTS-certifieringen. Genom att välja dessa miljömärkningar kan du vara säker på att du köper tyger av hög kvalitet som är tillverkade med hänsyn till både människor och miljön.

Janomes är världens största tillverkare av symaskiner för hushållsbruk. 

När det gäller företagets insatser för miljö, hållbarhet och mänskliga rättigheter finns det några kända aspekter att nämna.

Janome har vidtagit åtgärder för att minska sin miljöpåverkan genom att implementera energieffektiva produktionsmetoder, energibesparande egenskaper i sina produkter och använda miljövänliga material i sina produkter. Företaget har också arbetat med att minska avfallet och främja återvinning inom sin verksamhet. (Källa: Janomes rapport från 2022). 

Janome har visat engagemang för mänskliga rättigheter genom att säkerställa anständiga arbetsvillkor i sina produktionsanläggningar och leverantörskedjor. Det inkluderar att följa lokala arbetsrättsliga bestämmelser och bekämpa tvångsarbete och barnarbete. (Källa: Janomes hållbarhetsmål)

Janome strävar efter att utveckla produkter som främjar hållbarhet. Det kan innebära att erbjuda produkter med energieffektiva funktioner, använda återvunna material eller erbjuda reservdelar för att förlänga livslängden på deras symaskiner och minska behovet av att köpa nya. Symaskinen är generellt en väldigt miljövänlig produkt om den används på rätt sätt. Den ger möjligheten att på ett effektivt sätt återanvända resurser.

Janome har 5 olika fabriker som involverar tillverkning av symaskiner. Alla maskiner som vi erbjuder från Janome är tillverkad på någon av fabrikerna som nämns nedan. Dessa fabriker erhåller följande certifikat:

Symaskinsfabriken Janome Thailand ISO 9001, ISO 14001

Symaskinsfabriken Janome Taiwan: ISO 9001, ISO 14001

Symaskinsfabriken Janome Japan: ISO 9001, ISO 14001

Gjuteriet i Thailand: ISO 9001, ISO 14001

Gjuteriet i Japan: ISO 9001, Eco Action 21

Beskrivning om Certifieringarna

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Den fastställer krav och riktlinjer för hur organisationer kan implementera och upprätthålla ett systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa kvaliteten på sina produkter och tjänster. ISO 9001 fokuserar på att etablera tydliga processer, förbättra kundnöjdhet, genomföra interna revisioner och hantera kontinuerliga förbättringar. Genom att uppfylla kraven i ISO 9001 kan organisationer visa sitt åtagande för att leverera kvalitet och förbättra sin övergripande prestanda.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Den syftar till att hjälpa organisationer att identifiera, hantera och minska sin miljöpåverkan på ett systematiskt och hållbart sätt. ISO 14001 ger riktlinjer och krav för att etablera ett effektivt miljöledningssystem och främjar en kontinuerlig förbättring av miljöprestanda.

Eco Action 21 är en internationell standard och miljöledningssystem som syftar till att hjälpa organisationer att effektivisera och förbättra sin miljöprestanda. Den utvecklades av Japan Environmental Management Association for Industry (JEMAI) och har sitt ursprung i Japan. Eco Action 21 fokuserar på att främja hållbar utveckling och miljöskydd genom att fastställa riktlinjer och ramar för att minska negativ miljöpåverkan och främja resurseffektivitet.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.